Jasmine Telecom Systems PCL
อังคาร, มิถุนายน 25, 2562
   
Text Size
Eng

Management training

Image

หลักสูตร "เสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่" 

       พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่" วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2549 บริษัทจัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จักขึ้นที่ห้องประชุม 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท จึงได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับกลุ่มผู้บริหารในหัวข้อต่างๆ โดยเน้นเรื่องทักษะการตลาด การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยมีการจัดอบรมทุกวันจันทร์ และวันพุธ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 16 ครั้ง 

Partners

3BB Triple T Broadband Jasmine Jastel Network Acumen Aces Regional Services Co.,Ltd Jasmine Internet Co.,Ltd. Premium Asset TL Center Cloud Computing Solutions Co.,Ltd
Restore Default Settings