Jasmine Telecom Systems PCL
จันทร์, พฤษภาคม 20, 2562
   
Text Size
Eng

โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท

          JTS ร่วมสร้างโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เนตความเร็วสูง สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ชนบทของจังหวัดเชียงรายจำนวน 21 โรงเรียน โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่าย

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 JTS ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมกันแถลงข่าว โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท  Pilot  Tele-Center for Rural Area Education and Development  ณ ห้องประชุมเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ นายธีรศักดิ์  จีรอัศวพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว   สำหรับโครงการ กิจการค้าร่วม The Consortium of Jasmine Telecom Systems, TT&T Subscriber Services and Triple T Broadband จะร่วมกันออกแบบ นำเข้า และติดตั้งวางระบบอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงไวแม็กซ์ (WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access) รวมถึงการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย

 

   

Field Device Interface

  JTS ได้งานติดตั้งอุปกรณ์ Field Device Interface ภาคเหนือ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 465 ล้านบาท

Field Interface Device Project Signed                  เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2551 ได้มีการลงนามสัญญาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Field Device Interfaces ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ  The Consortium of Jasmine Telecom Systems and Siemens โดยตกลงจ้างติดตั้งอุปกรณ์ Field Device Interfaces กลุ่ม A (ภาคเหนือ) ตามโครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ  ติดตั้งระบบศูนย์สั่งจ่ายไฟ ระยะที่ 1  ครอบคลุมพื้นที่ 28 จังหวัด ซึ่ง กฟภ.ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2548 และสามารถ       ลดระยะไฟดับลงได้ประมาณ 40 %  สำหรับโครงการระยะที่ 2 นี้ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 – 2555 ครอบคลุมพื้นที่สี่ภาครวม 45 จังหวัด  

                 นายธีรศักดิ์   จีรอัศวพงศ์   (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)     ร่วมลงนาม สัญญาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Field Device Interfaces  กลุ่ม A (ภาคเหนือ )  กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)      เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2551 โดยมี นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ที่ 4 จากขวา) และผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

 

   

กิจกรรมการกุศล-สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต

 

Social Payback - MooSee Villageคณะผู้บริหารและพนักงาน JTS ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต ปทุมธานี เมื่อ 29 ก.พ. 51 โดยมี คุณธีรศักดิ์  จีรอัศวพงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินและ สิ่งของที่จำเป็น เช่น นม Olac – Isomilk น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดน้ำ อาหารเสริม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นต้น และได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆด้วย


ตามนโยบายของ JTS ที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคม เพื่อสิ่งดีๆในอนาคต  สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต รับเลี้ยงดูเด็กที่มาจากปัญหาสังคมรูปแบบต่างๆ เช่น เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กจากครอบครัวแตกแยก เด็กเร่ร่อน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีเด็กหญิงและเด็กชาย วัย 6 เดือน ถึง 6 ขวบ ประมาณ 300 กว่าคน เด็กๆที่นี่จะได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาการต่างๆตามวัย เช่น การพูด การฟัง
JTS มีโครงการแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมในอนาคตอีกมาก เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคม เพื่อมุ่งเน้นที่จะเป็นบรรษัทภิบาลอย่างสมบูรณ์ต่อไป

   

หน้า 3 จาก 6

Partners

3BB Triple T Broadband Jasmine Jastel Network Acumen Aces Regional Services Co.,Ltd Jasmine Internet Co.,Ltd. Premium Asset TL Center Cloud Computing Solutions Co.,Ltd
Restore Default Settings