Jasmine Telecom Systems PCL
พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2562
   
Text Size
Eng

Field Device Interface

  JTS ได้งานติดตั้งอุปกรณ์ Field Device Interface ภาคเหนือ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 465 ล้านบาท

Field Interface Device Project Signed                  เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2551 ได้มีการลงนามสัญญาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Field Device Interfaces ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ  The Consortium of Jasmine Telecom Systems and Siemens โดยตกลงจ้างติดตั้งอุปกรณ์ Field Device Interfaces กลุ่ม A (ภาคเหนือ) ตามโครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ  ติดตั้งระบบศูนย์สั่งจ่ายไฟ ระยะที่ 1  ครอบคลุมพื้นที่ 28 จังหวัด ซึ่ง กฟภ.ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2548 และสามารถ       ลดระยะไฟดับลงได้ประมาณ 40 %  สำหรับโครงการระยะที่ 2 นี้ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 – 2555 ครอบคลุมพื้นที่สี่ภาครวม 45 จังหวัด  

                 นายธีรศักดิ์   จีรอัศวพงศ์   (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)     ร่วมลงนาม สัญญาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Field Device Interfaces  กลุ่ม A (ภาคเหนือ )  กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)      เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2551 โดยมี นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ที่ 4 จากขวา) และผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

 

   

กิจกรรมการกุศล-สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต

 

Social Payback - MooSee Villageคณะผู้บริหารและพนักงาน JTS ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต ปทุมธานี เมื่อ 29 ก.พ. 51 โดยมี คุณธีรศักดิ์  จีรอัศวพงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินและ สิ่งของที่จำเป็น เช่น นม Olac – Isomilk น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดน้ำ อาหารเสริม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นต้น และได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆด้วย


ตามนโยบายของ JTS ที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคม เพื่อสิ่งดีๆในอนาคต  สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต รับเลี้ยงดูเด็กที่มาจากปัญหาสังคมรูปแบบต่างๆ เช่น เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กจากครอบครัวแตกแยก เด็กเร่ร่อน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีเด็กหญิงและเด็กชาย วัย 6 เดือน ถึง 6 ขวบ ประมาณ 300 กว่าคน เด็กๆที่นี่จะได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาการต่างๆตามวัย เช่น การพูด การฟัง
JTS มีโครงการแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมในอนาคตอีกมาก เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคม เพื่อมุ่งเน้นที่จะเป็นบรรษัทภิบาลอย่างสมบูรณ์ต่อไป

   

Stock in Focus Interview

Stock In Focus Programmeคุณธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการผู้จัดการ JTS ให้สัมภาษณ์  ในรายการ Stock in Focus  ของบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด (บริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งผลิตรายการด้านเศรษฐกิจและการบริหาร ของสถานีโทรทัศน์  Money Channel รายการออกอากาศไปเมื่อวันที่  23 มกราคม 2551 เวลา 11.00 – 12.00 น.ทาง True Vision 80, Thai Global Network (TNG)  และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ คุณธีรศักดิ์ ได้ให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป้าหมาย และแผนงานธุรกิจปี 2551 ตลอดจนแนวนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง

   

หน้า 2 จาก 3

Partners

3BB Triple T Broadband Jasmine Jastel Network Acumen Aces Regional Services Co.,Ltd Jasmine Internet Co.,Ltd. Premium Asset TL Center Cloud Computing Solutions Co.,Ltd
Restore Default Settings