Jasmine Telecom Systems PCL
จันทร์, พฤษภาคม 20, 2562
   
Text Size
Eng

Next Generation Network

Image 

โครงการจ้างเหมาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บนโครงข่าย IN และติดตั้งวงจรเชื่อมโยง N-SC กับโครงข่ายอัจฉริยะ ( IN )
ลักษณะงาน  : เป็นการว่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IN ( Intelligence Network ) หรือที่เรียกว่าโครงข่ายอัจฉริยะที่ให้บริการเพิ่มแก่ผู้ใช้บริการ  7 ประเภทด้วยกันคือ

       -  Calling Card  : บัตรโทรศัพท์ 

       - VPN  : เป็นการให้บริการ Private Network ที่เหมาะกับบริษัทที่มีหลายสาขา อยู่คนละสถานที่กัน ซึ่งบริการนี้จะทำให้แต่ละสาขาสามารถโทรถึงกันด้วยเบอร์ภายในในอัตราโทรราคาถูก

       - One Plus  :  เป็นบริการที่เหมือนกับบริการ Follow Me ที่จะส่งเบอร์ไปที่บ้าน สำนักงาน หรือไปที่มือถือ 
       - Premium Rate :  บริการคล้าย ๆ Audio Text ซึ่งจะโทรเข้ามาฟังข้อมูลต่าง ๆ เช่นดูดวง  แต่ค่าโทรจะแพงเช่นนาทีละ 9 บาท

       - Universal Access Number : เป็นการให้บริการ One Number เหมือน Pizza Company เบอร์ 1112 หรือ Bug 1113 เป็นต้น

       - Televoting  : เป็นการให้บริการโหวต เช่นให้คนโทรเข้ามาโหวตกระทู้ต่างๆ  โหวตการแข่งขัน โหวตเพลง เป็นต้น

       - Advertise Phone Service  : เป็นการให้บริการโฆษณา  ผู้ที่โทรเข้ามาฟังโฆษณาจะได้รับคะแนนให้โทรฟรี  เจ้าของโฆษณาจะเป็นผู้จ่ายค่าโทรเอง

Partners

3BB Triple T Broadband Jasmine Jastel Network Acumen Aces Regional Services Co.,Ltd Jasmine Internet Co.,Ltd. Premium Asset TL Center Cloud Computing Solutions Co.,Ltd
Restore Default Settings