Jasmine Telecom Systems PCL
Saturday, June 06, 2020
   
Text Size
ไทย

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม

There are no translations available.

 

Image

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม พร้อมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) คือ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และฝึกอบรม ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดหาอุปกรณ์จากผู้ผลิต/ผู้ขายในประเทศ หรือ นำเข้าจากผู้ผลิต/ผู้ขายในต่างประเทศ ช่องทางหลักในการทำธุรกิจนี้มี 2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรกเป็นผู้ยื่นประมูลหรือเข้าร่วมกับพันธมิตรทางการค้ายื่นประมูลเองโดยตรง อีกช่องทางเป็นผู้ขายอุปกรณ์และ/หรือเป็นผู้รับจ้างทำงานระบบในงานโครงการต่าง

ประเภทของระบบสื่อสารและโทรคมนาคมที่บริษัทจำหน่ายในปัจจุบัน แบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ดังนี้

 1. โครงข่ายสื่อสารไปยังลูกค้า หรือ Access Network เป็นโครงข่ายที่มีลักษณะการเชื่อมโยงจากชุมสายหลักของระบบผู้ให้บริการ (Central Office) ไปยังสำนักงานหรือบ้านของลูกค้า (Customer Premises) โดยมี Solution ต่างๆ อาทิ โครงข่ายข้อมูลดิจิตอลเฉพาะกลุ่ม (Private Network) เพื่อให้บริการวงจรเช่า และ โครงข่าย Broadband โดยใช้เทคโนโลยี Digital Subscriber Lines (xDSL) ผ่านโครงข่ายสายทองแดง และ Fiber to the X (FTTx) เพื่อให้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ปลายทาง อาทิ Router Modem, Media Converter และอุปกรณ์ปลายทางของระบบ FTTx (ONU) เพื่อใช้เชื่อมต่อในการให้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายต่างๆ

2. โครงข่ายสื่อสัญญาณ หรือ Transmission Network เป็นโครงข่ายการเชื่อมโยงระหว่างชุมสายหลักของบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน ซึ่งมีทั้งการเชื่อมโยงระหว่างชุมสายภายในจังหวัดเดียวกัน หรือ ข้ามจังหวัด หรือ ระหว่างภาค โดยมี Solution ต่างๆ อาทิ อุปกรณ์ Next Generation Dense Wavelength Division Multiplexing (NG-DWDM) หรือ อุปกรณ์ Synchronous Digital Hierarchy Multiplexer (SDH MUX) หรือ อุปกรณ์  IP Link เป็นต้น

3. โครงข่ายสื่อสารข้อมูล หรือ Data Communication Network เป็นโครงข่ายรับส่งข้อมูลที่รองรับการเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ในโครงข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้โปรโตคอล IP และ/หรือ ATM บริษัทมี Solutions ต่างๆ นำเสนอ อาทิ อุปกรณ์ IP Core Router สำหรับโครงข่าย IP และอุปกรณ์ Core Router สำหรับ IGX (International Gateway Exchange) และอุปกรณ์ Switch สำหรับโครงข่าย Metro Ethernet เป็นต้น

4. โครงข่ายสื่อสารยุคใหม่ หรือ Next Generation Network เป็นการนำเสนอ Solutions ใหม่ๆ ให้แก่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Telephone Operator) ซึ่งได้มีการวางระบบโครงข่ายโทรศัพท์และให้บริการของตนเองมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยบริษัทจะให้บริการในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มความหลากหลายให้แก่การให้บริการเดิมของโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว เช่น การให้บริการเสียง ข้อมูล และภาพเคลื่อนไหว ภายใต้โครงข่ายเดียวกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน อาทิเช่น อุปกรณ์ Intelligent Network (IN) อุปกรณ์ Next Generation Network (NGN)

5. โครงข่ายระบบสื่อสารแบบไร้สาย หรือ Wireless Communication Network เป็นโครงข่ายรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ซึ่งอาศัยการส่งข้อมูลไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศ ที่ถูกแบ่งออกเป็นย่านความถี่ต่างๆ เพื่อนำมาใช้งานและจัดสรรให้เหมาะสมกับรูปแบบบริการ เช่น ย่านคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ย่านไมโครเวฟ หรือ ย่านอินฟราเรด เป็นต้น  บริษัทจะนำเสนอ Solutions ให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ที่ต้องการวางเครือข่าย สำหรับให้บริการเทคโนโลยีไร้สายต่างๆ เช่น ระบบเครือข่าย WiFi / WiMAX หรือ ระบบโครงข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network) ยุคที่ 3 และ 4 (3G and LTE)

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ ออกแบบ จัดหา และวางระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย (Security Systems) เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)  ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)  ระบบป้องกันการบุกรุก (Prevention of Intrusion System)  ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) และได้เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือทดสอบ-เครื่องมือวัด ด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ยี่ห้อ Anritsu เช่น เครื่องมือวัดระบบสื่อสารไร้สาย  เครื่องมือวัดระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง  เครื่องมือวัดระบบสื่อสารดิจิตอล เป็นต้น 

สนใจติตต่อ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


กลับหน้า Products & Services

Partners

3BB Triple T Broadband Jasmine Jastel Network Acumen Aces Regional Services Co.,Ltd Jasmine Internet Co.,Ltd. Premium Asset TL Center Cloud Computing Solutions Co.,Ltd
Restore Default Settings